chrámový sbor kostela Navštívení Panny Marie v Horní Policio nás:
  • Sbor zpívá v kostele Navštívení Panny Marie v Horní Polici
  • Hostuje při slavnostních bohoslužbách a významných příležitostech v různých farnostech Litoměřické dieceze
  • Koncertuje pod vedením dirigentky Martiny Bogarové v Čechách a v Německu
  • Kromě liturgické služby a koncertní činnosti nabízíme sborový hudební doprovod (celý sbor, kvarteto, mužský nebo ženský sbor) pro vernisáže, výstavy, svatby, křtiny, pohřby, bankety, recepce atd.
  • V současné době čítá těleso 14 stálých členů a deset volně spolupracujících zpěváků
  • Duchovní hudba je těžištěm naší práce, ale zpíváme také lidové písně a jazz. Interpretujeme àcapella nebo s doprovodem varhan či malého orchestru sborová díla od renezance po současnost
  • Bude nám ctí Vám být nablízku a doprovázet Vás v důležitých chvílích Vašeho života a tak Vám zpříjemnit vzpomínky. Těšíme se na Vás a na společné setkávání při dobré hudbě
 
Panenka Maria

Hvězda

Vystupujeme od roku 1999. Vznik tělesa byl iniciovám potřebou vrátit život obnovené kapličce v obci Hvězda zasvěcené sv. Jakubovi. Dvanáctičlenné vokální seskupení, jehož úkolem bylo provést koncert v čerstvě opravené kapli, se sešlo poprvé právě na Hvězdě a tam, v obnovené voňavé kapličce zahájilo svou činnost. Den před koncertem jsme s nadšením otevřeli dveře do kaple a na přední lavice rozložili noty. Co jsme zkusili, to šlo úplně zázračně. Zkoušeli jsme další a další díla a naše hlasy se přenášely střechou té kapličky po celé obci jako obecním rozhlasem. Začali se trousit lidé, malé děti i psi a sedali si do lavic a poslouchali jako u vytržení. I my jsme byli okouzleni prostředím a atmosférou a zpívali jsme a zpívali až do večera. Odtud také název Hvězda

Zpočátku výhradně àcapellový sbor byl v březnu roku 2003 obohacen spoluprací s filipovským varhaníkem Jiřím Chlumem. Jeho příchodem se sboru otevřela možnost realizace náročnějších děl a větších hudebních celků. Začali jsme pravidelně působit ve Filipově v poutní bazilice Panny Marie Pomocnice křesťanů Každou druhou neděli v měsíci, o svátcích a významných příležitostech jako Filipovský chrámový sbor.

Na sklonku roku 2014 jsme zavítali do poutního kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici a v budoucnu nás zde budete slýchat častěji.