Pozvánka na
vánoční koncert

v kostele sv. Jakuba Většího v Horní Libchavě

dne 21.12. 2003 v 16.00 hod.
dovolujeme si vás pozvat na vánoční koncert
do farního kostela sv. Jakuba Většího v Horní Libchavě,
který se koná dne 21.12.2003 od 16.00 hod.

Vystoupí
žáci místní základní školy

žesťový kvartet ZUŠ z České Lípy

a Filipovský chrámový sbor
pod vedením Martiny Bogarové, varhany Jiří Chlum

Srdečně Vás zveme!