Společný koncert Filipovského chrámového sboru a pěveckého sboru mimoňského gymnázia

Kostel sv. Petra a Pavla v Mimoni, dnešní dominanta města, je zasvěcen sv. Petru a Pavlu a jáhnům sv. Agapitovi a sv. Jiřímu, jejichž ostatky jsou zde uloženy. Nachází se na místě původního kostela ze 12. století. Stavebně byl obnoven do barokního slohu v letech 1661-1663 italským stavitelem Guiliem Broggiem. Věž kostela byla postavena v r. 1674 a s kostelem spojena až po požáru města. Z původních 5 barokních hranolových kaplí okolo kostela, vystavěných v letech 1672-1675, se dochovala pouze pátá uprostřed jižní strany (kdysi sloužila jako márnice). Fara u kostela je z roku 1678. V okolí kostela se nachází několik barokních soch.

program

Jan Zach - O magnum martyrium
Albert de Klerk - Pater noster
Anton Bruckner - Antiphon
Georg Friedrich Handel - Canticorum Jubilo
Jan Campanus Vodňanský - Rorando coeli defluant
Arcadelt - Ave Maria
Lotti - Miserere
...


varhany Jiří Chlum
Sbormistři: Martina Bpogarová a František Kuchař


Srdečně Vás zveme!